Are you looking for

Chapters FormingFind An OpeningNews

ในเดือนมกราคม 2528 Dr. Ivan R. Misner, Founder & Chairman of BNIได้ก่อตั้งบีเอ็นไอขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจทั้งหญิงและชายสามารถใช้ระบบการแนะนำธุรกิจแบบบอกต่อในการทำธุรกิจของตนเอง

การทำงานผ่านเพื่อนจำเป็นต้องมีคำมั่นสัญญาให้แก่กันและกัน แชพเตอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของบีเอ็นไอ  เป็นแชพเตอร์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพื่อนพวกเขาทำงานเป็นทีมและทุกคนให้ความร่วมมือในการทำ ตามนโยบายและข้อกำหนดของบีเอ็นไอ*อย่างเคร่งครัด  นี่คือบางส่วนของนโยลบายบีเอ็นไอ :

สิ่งแรกคุณต้องทำคือเลือกแชพเตอร์ที่คุณสนใจจะเข้าร่วมเพื่อไปสังเกตการ ประชุมและจะได้รู้ว่าบีเอ็นไอคืออะไร 

 • ใน 1 แชพเตอร์อนุญาตให้มีสมาชิกอาชีพละ 1 คนเท่านั้น
 • สมาชิกต้องใช้อาชีพที่เป็นอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเสริม
 • การเข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งสำคัญมากหากไม่สามารถมาประชุมได้ต้อง ส่งตัวเแทนจึงจะไม่ถือว่าเป็นการขาดประชุม
 • การเข้าประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของแชพเตอร์ สมาชิกเข้าร่วมประชุมพร้อมนำ Referral ที่มีคุณภาพและ/หรือพา visitor มาร่วมประชุมด้วย
 • หากคุณไม่สามารถหาแชพเตอร์ที่อาชีพของคุณยังว่างอยู่ กรุณาโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์มาที่สำนักงานบีเอ็นไอ ประจำประเทศไทย โทร 0863247795 เพื่อแจ้งความจำนงไว้
 • อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกด้วยว่า การอธิบายเรื่องบีเอ็นไอทางโทรศัพท์เหมือนการสอนตัดผมทางโทรศัพท์ มันไม่ได้ผลหรอกคุณต้องมาดูการประชุมของบีเอ็นไอด้วยตัวคุณเอง
 • ในการไปร่วมประชุมจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร คุณจะมีโอกาสยืนแนะนำธุรกิจของตัวเองระหว่างการประชุม (ยกเว้นถ้าอาชีพของคุณซ้ำกับสมาชิกในแชพเตอร์นั้น )
 • กรุณานำนามบัตรมาด้วยมากๆเพราะคุณจะมีโอกาสแจกนามบัตรกับ สมาชิกในห้องนั้น

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกมีมากมายได้แก่

1. ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักธุรกิจอีกจำนวนมาก

2. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนักธุรกิจด้วยกัน ความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่ไปชั่วชีวิต

3. เรียนรู้เครื่องมือในการทำธุรกิจรวมทั้งหลักสูตรอบรมต่างๆ

4. ได้เป็นที่รู้จักได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและได้ผลลัพธ์ธุรกิจจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน

5. และอื่นๆอีกมากมาย !!!

บางส่วนจากหนังสือ  : The World's Best Known Marketing Secret

Q: ใครๆก็สามารถเป็นสมาชิกในแชพเตอร์ได้ใช่มั๊ย?

A.เรารับสมาชิกอาชีพละ 1 คนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาประเภทที่อยู่อาศัยและเรามีสมาชิกอาชีพนี้ในแชพเตอร์อยู่แล้ว เราจะแนะนำคุณไปสมัครที่แชพเตอร์อื่น หรือ ให้คุณสร้างแชพเตอร์ใหม่ได้ แต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาอาคารพาณิชย์คุณสามารถสมัครเข้าร่วมใน แชพเตอร์นี้ได้

Q: คุณรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกใหม่ที่มาสมัครน่าเชื่อถือ ?

A: เราขอให้ผู้สมัครระบุชื่อบุคคลอ้างอิงในใบสมัครและจะมีคณะกรรมการของ แชพเตอร์ทำการตรวจสอบเนื่องจากเราเป็นองค์กรแนะนำธุรกิจให้แก่กันและกัน (Word of Mouth Organization) ดังนั้นก่อนคุณจะมาเยี่ยมชมการประชุมได้จะต้องมีสมาชิกในแชพเตอร์เป็นคนเชิญคุณมาและสุดท้ายหากคุณเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกจะต้องรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการกลุ่มก่อน

Q: ถ้าสมาชิกที่เราแนะนำให้ลูกค้าทำงานไม่ดีล่ะ ?

A: เรามีคณะกรรมการของกลุ่มดูแลเรื่องจริยธรรมของสมาชิก หากลูกค้าไม่พอใจการบริการ หรือ สินค้าสามารถรายงานให้คณะกรรมการ

ทราบเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

Q: อาชีพอะไรที่เหมาะที่สุดในการทำการตลาดแบบบอกต่อ ?

A: ทุกอาชีพ เพราะความสำเร็จอยู่ที่ตัวคน หากคุณเป็นคนที่มุ่งมั่น มีความฝันที่จะประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายชัดเจน ลงมือทำจริงจัง คุณคือคนที่เราต้องการ

Q: สมาชิกต้องเชิญแขกมาดูการประชุมกลุ่มด้วยใช่มั๊ย?

A: สมาชิกทุกคนควรจะเชิญแขกในอาชีพที่ยังว่างอยู่มาดูการประชุม หากสนใจสามารถเขียนใบสมัคร หลังการสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติ คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ทราบการประชุมกลุ่มเป็นการประชุมที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปมาร่วมประชุมได้ตามความต้องการเพราะเรามีข้อกำหนดในการ เชิญแขกเข้าร่วมประชุม

Q: กฏจรรยาบรรณของบีเอ็นไอห้ามบางอาชีพเข้าร่วมหรือไม่?

A: บีเอ็นไอทราบดีว่าแต่ละอาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู่และเราอนุญาตให้แต่ละเขตพื้นที่พิจารณาตามสถานการณ์ของแต่ละเขต

กฏจรยาบรรณของบีเอ็นไอ จะไม่ระบุสิ่งที่ขัดต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นจรรยาบรรณที่นักธุรกิจที่ดีพึงต้องมีและปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายของบีเอ็นไอ คือเพื่อให้ความรู้สมาชิกในการสร้างและขยายธุรกิจ

Q: หากผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอาชีพของผม ผมสามารถพูดได้ว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกด้านในอาชีพนี้ได้หรือไม่?

A: บีเอ็นไอเข้าใจดีว่า ในหนึ่งอาชีพมีหลายสายงานซึ่งคนในสายอาชีพนั้นจะมีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแตกต่างกันไปเราไม่ได้คาดหวังว่าสมาชิกของบีเอ็นไอจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทุกด้านในอาชีพนั้นๆ  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือบีเอ็นไอไม่อนุญาตให้สมาชิกทำธุรกิจอื่นนอกเหนืออาชีพตัวเองตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

Q: หากอาชีพของผมไม่สามารถร้องขอลูกค้าตรงๆได้ (เช่นรับจัดงานศพ) ผมยังสามารถเป็นสมาชิกได้มั๊ย?

A:วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของบีเอ็นไอคือเพื่อช่วยสมาชิกพัฒนาธุรกิจและสอนให้สมาชิกสามารถทำให้เพื่อนนักธุรกิจด้วยกันหาลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันเห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญในงานสูง มีบริการที่ดีพวกเขาจะมั่นใจในการแนะนำลูกค้าให้กับเรา  ที่บีเอ็นไอ เรามีการจัดงานประชุม/สัมมนาที่สมาชิกจะมีโอกาสมาทำความรู้จักนักธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นระยะๆ

 

Started in January 1985 by Dr. Ivan R. Misner, Founder & Chairman of BNI. BNI provides a positive, supportive, and structured environment for men and women to further their business through word-of-mouth marketing.

Networking requires commitment. The most successful chapters of BNI are comprised of participants who are sincerely committed to helping one another through networking. They are a team. As a participant in BNI, you are responsible for complying with the policies and guidelines of the organization*. A partial list of the policies of BNI are listed below:

The first step is to find a chapter and visit and see what we are all about.

 • Only one person from each professional specialty is permitted to join a chapter of BNI.
 • All participants should represent their primary occupation, not a part-time business.
 • Attendance is critical. If you cannot attend a meeting, you may send a substitute. This will not count as an absence.
 • Participation in the chapter by members is a key to the success of a group. Members can participate by bringing bona-fide referrals and/or visitors to their BNI chapter.

If you can't find a vacancy… phone or email the BNI office. Explaining a BNI meeting is like giving a haircut over the phone - not very effective. BNI meetings are best experienced in person.

Most chapters have a nominal meeting fee to cover the room and meal charges. You will have the opportunity to stand and do a commercial for your company (unless your competitor is a member…then you simply "observe"). Bring LOTS of business cards because you will also have a chance to pass them to all of the members.

The benefits of membership are many!

1. Increased exposure to many other people and businesses;

2. Building solid business relationships that will last for the rest of your life;

3. Tools to network more effectively, including educational workshops and mentoring;

4. Visibility, Credibility and Profitability for each of our members;

5. And much, much more!!!

Excerpts from:  The World's Best Known Marketing Secret

Q: Can anyone join a chapter?

A: We only take one person per professional specialty. So if you are a residential real estate person and we already have one, we can refer you to another chapter, or allow you to open another chapter. Of course, if you are a commercial real estate person, you could be eligible to join this chapter.

Q: How do you know new members are reputable?

A: The application asks for references and we have a membership committee that checks them. It's word of mouth, so before they even come to a meeting they have to have spoken to someone or been invited by someone in the group. Everyone has to have a sponsor, or one is assigned to them, and they interview them.

Q: What if a member gets a referral and does poor work?

A: We have an ethics committee and it is imperative that anyone who gives a lead and finds out it was not satisfactorily handled must report that to the membersh committee, who will investigate.

Q: What occupations benefit the most from networking?

A: It is not the occupation, it is the individual. The occupation can be anything. If you're focussed and you have a dream and you're willing to make a sacrifice, you are the person we want in the group.

Q: Are members supposed to bring visitors?

A: You're encouraged to bring visitors for those occupations that are open, after the visitor has been prescreened, if they're a viable candidate. It's pretty much a closed meeting except for potential members.

Q: Do ethical rules for certain professions prohibit participation in BNI?

A: BNI understands the importance of the ethical concerns governing certain professions and acknowledges that rules can differ by location. As such, BNI therefore requires its members to uphold the rules of its profession so as not to violate the professional's ethical obligations. In the event that BNI's general rules could potentially violate a professional's ethical code, BNI's rules are superseded by the dictates of the professional's ethics' code. Significantly, a primary objective of BNI is to educate its membership in ways to market and grow business. It is BNI's intent to ensure that this is permitted.

Q: If I specialize in a field within my profession, am I expected to be an expert in all aspects of my profession?

A: BNI understands that many professions are broad and that people often specialize within their profession. BNI does not expect, nor does it encourage, any professional to participate in an area in which the professional does not have expertise. On the contrary, BNI prohibits professionals from acting outside of the scope of their abilities.

Q: My profession does not let me directly solicit business. Is BNI still right for me?

A: BNI's primary objective is to assist its members in ways to improve their business and to educate them concerning how they can effectively network. Business people get business when their expertise is known and others reach a comfort level with them. BNI provides a forum that allows members to meet other business peers who need to know effective and efficient business people.